Skal kunsten nytte for at være noget værd?

Kunst kan helbrede, kunst kan gøres os mere demokratisk indstillede og mere empatiske. Kunst kan
gøre os til bedre mennesker, men skal den absolut kunne noget for at være noget værd? Hvad med kunstens værdi i sig selv – uanset om den nytter eller ej. Vi ser nærmere på forklaringer og konsekvenser af
tidens instrumentalisering af kunsten – bl.a. anvendelse af kunsten i sundhedssektoren og den politiske
optagethed af kunstens værdi som eksportvare og som en måde at brande Danmark på.
DELTAGERE:
Søren Ulrik Thomsen, forfatter
Martin Glaz Serup, forfatter, Ph.d.
Søren Dixen, recovery-mentor, Region Hovedstaden
Dennis Gade Kofod, moderator