Hvem og hvad er ArtPolitico?

ArtPolitico driver Kunstscenen på Folkemødet i samarbejde med Galleri Galschiøt samt faciliterer og medskaber kunstværker, formidling og øvrige events der har kunst og politik som omdrejningspunkt.

Lena Schenk og Julie Artke er de stiftende kræfter bag Artpolitico, der er organiseret som en forening. Lena var en af de bærende kræfter i opbygningen af Folkemødet fra 2011, hvor hun fungerede som produktions- og afviklingsansvarlig frem til 2016. Julie var ansat i en årrække på Christiansborg som politisk medarbejder og programchef for Folkemødet fra 2016-2020. Begge er de optaget af den undersøgende demokratiske samtale, og de dilemmaer der præger menneskelivet og indretningen af vores samfund.

En god håndfuld frivillige hjælper til på Kunstscenen på Folkemødet, særlig Maria Theresa Nielsen som den gennemgående seje, scene-, lyd-, bar- og altmuligandetkvinde.

P

Forandret politisk samtale

ArtPolitico vil nuancere og forandre den politiske samtale ved at drage kunsten ind i samtalen og ved at skabe rum til større eftertænksomhed og refleksion i den politiske virkelighed. 
Kunsten får os til at se på os selv, på hinanden og den omgivende verden med andre øjne, og kan således bidrage til at åbne for den erkendelse og dybe refleksion, som tiden kalder på, og som kan ændre samtalen.
Gennem samtaler og møder mellem kunst og politik, mellem kunstnere og magthavere, aktualiserer og understøtter ArtPolitico anerkendelsen af kunsten og kulturens betydning for samfundsudviklingen, for menneskets udvikling og for vores oplysningsideal.

Ved at bringe kulturelle, moralske og psykologiske perspektiver på banen, ved at bringe kunstens perspektiver på banen, vil ArtPolitico således forsøge at skabe en anden politisk samtale, end den vi kender i dag, som synes båret af en udpræget økonomisk og teknokratisk tilgang til samfundsudviklingen. Et samfund og dets indbyggere er mere end det.
ArtPolitico vil en samtale, der åbner op for mere nuancerede drøftelser af – og andre bud på løsningen af – aktuelle samfundsproblematikker som fx digitalisering, klima, demokratiets udfordringer på globalt plan, flygtninge, identitet og den unge generations vilkår og udfordringer.

Vi har brug for at tale et fælles sprog – skabe en fælles ånd – hvori denne samtale kan finde sted. Det er denne fælles ånd, ArtPolitico vil etablere.

Samtidig vil ArtPolitico give kunsten en ny platform, en tydeligere stemme, så et større publikum berøres af den, oplever og forholder sig til den. 

P

Den åndelige velfærdsstat

Artpolitico er inspireret af debatterne omkring velfærdsstatens dannelse:

»Vi har i høj grad behov for vejledning. Blot de kulturelt interesserede ville forlade deres kritiske stade og begynde at rådgive os på kærlig og forstående måde, ville meget være vundet! De kan naturligvis trække sig tilbage, men må så være klar over, at regeret bliver der alligevel.« Viggo Kampmann (1960).

»Den stiltiende forudsætning for hele velfærdssystemet er, at det kun er et middel, ikke et mål; social sikkerhed kan aldrig være et mål i sig selv, kun en baggrund for den enkeltes personlige eksistens.« Villy Sørensen, (1956)

Da velfærdsstaten blev dannet i 1960’erne var der en opmærksomhed på, at velfærden ikke i sig selv er et mål og at politikere ikke kan tegne samfundets udvikling alene. Åndsligheden skal gå hånd i hånd med de økonomiske og sociale betragtninger. Den åndelige velfærdsstat er betegnelsen for visionen om et stærkt demokrati og udbygget velfærdsstat der i stadig bevægelse udvikles for at give den enkelte og fællesskabet bedst mulige betingelser for udfoldelse og skabelse.

Aktive frivillige i foreningen

Maria Theresa Nielsen
Agnete Lundahl Jensen
Lena Schenk
Julie Artke

ArtPoliticos bestyrelse
Lena Schenk, formand
Julie Artke, næstformand og kasser
Anne Boukris
Dennis Gade Kofod
Trine Dorow