Folkemødet 2019

Kultur – kunst, erhverv eller opdragelse?

Samtale om de kulturpolitiske visioner eller mangel på samme. Skal kunsten samarbejde med nye politikområder og dermedblive strategisk, eller arbejde på kunstfaglige præmisser? Vi vilsammen med et toptunet panel undersøge de kulturpolitiske visionereller mangel på samme – og lave tilstandsrapport på demogså i et historisk perspektiv.DELTAGERE:Louise Stenstrup, Dir., Dansk Teater, ThomasAdelskov, Borgmester, Odsherred kommune,Jacob Bjerregaard …

Kultur – kunst, erhverv eller opdragelse? Læs videre »