Kultur – kunst, erhverv eller opdragelse?

Samtale om de kulturpolitiske visioner eller mangel på samme. Skal kunsten samarbejde med nye politikområder og dermed
blive strategisk, eller arbejde på kunstfaglige præmisser? Vi vil
sammen med et toptunet panel undersøge de kulturpolitiske visioner
eller mangel på samme – og lave tilstandsrapport på dem
også i et historisk perspektiv.
DELTAGERE:
Louise Stenstrup, Dir., Dansk Teater, Thomas
Adelskov, Borgmester, Odsherred kommune,
Jacob Bjerregaard Engmann, Baggårdsteatret,
Benjamin Boe Rasmussen, Dansk Skuespiller Forbund,
Anne Boukris, Kunst og Kultur skaber løsninger,
Anne Porse-Nielsen, Seismonaut,
Anders Holst, Den Danske Scenekunstskole
ARR.: Den Danske Scenekunstskole og Center for Kunst og Interkultur